stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Рехабилитационната програма: какво в нея помага?

Как рехабилитационната програма помага на хората, злоупотребявайки с наркотици и алкохол, да мислят различно?

На около 16 700 австралийци постъпи в жилището (с настаняване) рехабилитационни центрове за всяка година - най-добре е да има проблеми с алкохол, амфетамини и опити.

Рехабилитационната програма е създадена, свободна от наркотици и алкохол в понеделник. Посетете участвувайте в ежедневни и ежедневни и седмични режими и дейности, включващи обучителни и терапевтични групи и индивидуални консултации. Домашни служители, готвене, обучение и развлекателни дейности за увеличаване на времето.

Някои рехабилитационни програми Има само 12 посетители, други служители и по 60. Програмирайте с атракции от 6 седмици до 18 месеца, с 8 седмици средно в Австралия.

Едно просто решение за рисково поведение

Новите социално-икономически и природни реалности правят живота по-хубав и по-атрактивен. От друга страна, значително се ограничава двигателната активност на съвременния човек. За сметка на това се увеличават начините за търсене на удоволствия и релакс без никакво усилие: да се напия,  да се напуша или „наям“ с психоактивни вещества. В днешните „парникови” условия децата, младите и възрастните хора страдат от „мускулен глад”. Времето за двигателни дейности остава все по-малко, все по-сложно се компенсира недостигът на движения.

За света на психоактивните вещества от първо лице

Обръщайки се запореден път към света на зависимите поведения, ми се иска да започна с основния диагностичен критерий за формиране на зависимост, а именно ЗАГУБАТА НА КОНТРОЛ.Тук е мястото да отбележа, че основна характеристика на зависимостта е ЗАГУБАТА НА КОНТРОЛ, а не толеранс и абстиненция. Влечението към психоактивни вещества е провокирано от физиологични фактори и фактори на средата, на които първо трябва да обърнем внимание. Тези фактори имат важно значение още от най-ранна детска възраст.

Например, ако едно агресивно поведение при малко дете не бъде позитивно повлияно от родителите, определено може да доведе до подобно поведение, когато детето тръгне на училище.

Това от своя страна може да предизвика различни наказания в училище, неуспехи в учебния процес, неприемане и избягване от голяма част от връстниците.

Превръщане на детето в аутсайдер(думата идва от английски език и има много значения, но най-вече се използва за човек, който е различен - лице, ненамерило своето място в обществото).В подкрепа на по-горе казаното, ако се прилагат само санкции и наказания, може да се стигне до бягство от училище или дома, общуване с неформални групи, включително и такива с употреба на ПАВ. Влиянието на връстниците е много мощен фактор особено в периода на юношеството, когато започва формирането на приятелски групи и се отстоява независимостта от родителите. В този смисъл адекватната и навременна ранна интервенция би могла да помогне както за ограничаване на тези рискове, така и да промени пътя на развитие на детето.

Присъствието на защитни фактори неминуемо може да намали въздействието на рисковите фактори. В този смисъл силната родителска подкрепа и ангажираност, може да намали влиянието на връстниците, които употребяват ПАВ. В това отношение превенцията на употребата на вещества би следвало да е фокусирана върху защитните фактори така, че те да имат превес над рисковите фактори.

Нека не забравяме обаче, че едни от най-важните постоянни рискови фактори са възрастта, полът и генетичната предразположеност.

Преминавайки през факторите, които имат основно значение за формиране на рисково поведение, свързано с употреба на ПАВ. Нека завършим днешната тема с отговора на въпроса: Какво всъщност означава ЗАГУБАТА НА КОНТРОЛ ?

Първите стъпки, ако не сме успели да преодолеем въздействието на по–горе споменатите рискови фактори, са свързани с опити за експериментиране с различни вещества и поведения,като в повечето случаи за тях родителите нямат никаква информация. Когато забележат някаква промяна в поведението на детето си, те вече започват да наблюдават признаците на така наречената контролирана употреба, която за съжаление трае много кратко, след това бързо се преминава на етап ЗАГУБА НА КОНТРОЛ. Загубата на контрол върху употребата на психоактивни вещества води до драстични промени в психическото, физическото, социалното и духовното развитие на човека. 

 

Искрено ваша Радост Овагимян, психолог

За влюбването

„За тебе искам да събера светлината от изгрева и привела към тебе глава, да я положа в краката ти!” Така започва стихосбирката ми „Искам да кажа“. Ако попитаме хората покрай нас какво е да се влюбиш, знаете ли какво ще се случи? Ще ви кажа - ще получим ураган от най–различни и леко скучни определения за влюбването и оттам за любовта. Но кой всъщност има нужда да говори за нея? Ами този, който сега пристъпва към нея, този, който отдавна е в неин плен, и разбира се този, който не я е срещал все още. Честно казано ВСИЧКИ.