stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Спешна аптечка за тялото и душата

„Ако запалиш лампа за някой друг,
тя ще освети и твоя път!“

В нея ще намерите споделена полезна информация от Националния център за обществено здраве и анализи, общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и превантивно-информационните центрове към тях (ПИЦ) в страната.

Създадоха я нашите малки екипи във време необичайно, тревожно, леко плашещо, силно ядосващо и донякъде разстройващо, в принудителна социална изолация и работа от вкъщи. Освен че не изоставихме нуждаещите се и не ги лишихме от своята психологическа и човешка подкрепа, и сега продължавайки успешно да провеждаме индивидуално онлайн консултиране, предложихме включване в онлайн инициативи като алтернативи за свободното време за юношите, техните родители и учители, организирахме онлайн конкурси.

За нас и колегите ни от останалите превантивно-информационни центрове неочакваната промяна на работното ни ежедневие не се превърна в стрес, самота и липса на мотивация - подтикна ни да създадем нова структура и план за работа в домашна обстановка, да контролираме деня си, да обърнем внимание и на семейството, да разговаряме помежду си, да впрегнем знания, умения и опит и да сътворим полезни дела, същевременно опазвайки физическото и психичното си здраве и очаквайки постепенното връщане в нормалността.

Подготвихме полезни бюлетини, брошури, флайери и други информационни материали, които предоставяме на вниманието и на посетителите на нашия сайт. В отделни аптечки е събрана информацията за всеки ОбСНВ и ПИЦ – тя ще се допълва във времето, затова не спирайте да посещавате както нашата уеб страница, така и посочените страници на останалите центрове.

 

Аптечката на НЦОЗА

Аптечката на ПИЦ - Видин

Аптечката на ПИЦ - Враца

Аптечката на ПИЦ - Габрово

Аптечката на ПИЦ - Кърджали

Аптечката на ПИЦ - Плевен

Аптечката на ПИЦПН - София

Аптечката на ПИЦ - Разград

Аптечката на ПИЦ - Стара Загора

Аптечката на ПИЦ - Шумен

Аптечката на ПИЦ - Ямбол

Аптечката на ПИЦ - Ловеч

Аптечката на ПИЦ - Монтана

Аптечката на ПИЦ - Кюстендил