stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Синтетични катинони

Вещества, които се съдържат в листата на растението Catha edulis, а синтетичните катинони са техни производни. Използваното за медицински цели наркотично вещество е бупропион. Тези вещества са т.нар. „дизайнерски дроги“. Синтетичните катинони се разпространяват под формата на бял прах с различни наименования като „соли за баня“, „билков тамян“, „тор за растения“, „желибони“. Продават се свободно в интернет, в специализирани магазини или директно от дилъри. Употребяващият няма представа какво приема, защото написаното на етикетите няма нищо общо със съдържанието на веществото вътре в пакета, и това се прави с цел да се избегне законодателството.

Прием: синтетичните катинони най-често се смъркат или гълтат. Ректален прием, вдишване на изпарения, мускулна или венозна инжекция също са сред възможните описани начини на прием. Тъй като ефектът е краткотраен, някои употребяващи използват тези вещества в „сесии”, тоест прием на няколко дози последователно през неголям интервал от време. Дозите, които употребяващите казват, че употребяват, са между няколко милиграма при еднократен прием до над един грам при сесия. Тъй като употребяващите не могат да са сигурни в точното съдържание на това, което са купили, е много трудно да се прецени истинската доза, която са приели.

Ефекти: действат стимулиращо и наподобяват ефектите на амфетамини и MDMA (екстази). Най-често употребяващият има прилив на енергия, отворен е към околните и свободно разговаря, повишено либидо, емпатия.

Рискове: от лека тревожност до тежка психоза, сърдечно-съдови, неврологични и дихателни усложнения, повишено кръвно налягане, учестен пулс, дехидратация, повишена активност, болки в гърдите, стискане и скърцане със зъби, тремори, безсъние, параноя, халюцинации.