stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Амфетамини и метамфетамини

Амфетамините са синтезирани за първи път през 1887 г. Групата им включва основно бензедрин (I-amphetamine), декседрин (d-amphetamine, dexamphetamine) и метамфетамин (methil amphetamine, methedrin). Пласираните понастоящем в Европа амфетамини са често комбинация от „I” и „d” амфетамини.

Наименования

В България амфетамините са наричани спийд, амфи, амфети или просто стимуланти.

Какво да знаем
Амфетамините обикновено са под формата на сив, бял или мръснобял прах, а понякога и като таблетки;
Могат да бъдат смъркани, поглъщани, инжектирани или пушени. Пригодността им за тези начини на приемане е различна, например не всички амфетамини могат да се пушат. В зависимост от начина на приемане и дозата въздействието им трае около четири часа;
Продаваните на черния пазар в България амфетамини са обикновено нискокачествени и много нечисти;
Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите амфетамините са високорискови вещества.

Ефекти

  • Амфетамините са стимуланти на централната нервна система (ЦНС). Употребилите се чувстват самоуверени, с повишени възможности и енергия. Намалена е нуждата от сън. Дишането и сърдечният ритъм са ускорени, кръвното налягане - повишено. Устата е суха. Високо е нивото на кръвната захар. При по-големи дози телесната температура се повишава и дишането е учестено;
  • При някои хора се появява напрегнатост, те се чувстват уплашени и тревожни;
  • Амфетамините потискат апетита, но не задоволяват нуждата на тялото от храна;
  • Употребата на амфетамини може да доведе до разраняване и увреждане на зъбите, причинени от неволевото скърцане със зъби;
  • Нежелани психологични ефекти: раздразнителност и агресивност (с резки промени в настроението и прояви на насилие), понижено самочувствие, нарушения на съня, тежка депресия (която може да доведе до самоубийство), страхови разстройства (вкл. пристъпи на паника), параноидни мисли, параноидни психози (вкл. неконтролируеми повтарящи се действия), халюцинации (могат да са зрителни, слухови и тактилни /за допир/ - напр. усещането на пълзящи под кожата насекоми, което кара човек да разрани кожата си);
  • Физическите ефекти са свързани с поетото количество - високите дози предизвикват главоболие, повдигане, гадене, повръщане, замъглено виждане и повтарящи се стереотипни движения. Много високите дози водят до абнормен сърдечен ритъм, изпускане на слюнка, гърчове, удар, прегряване, кома и смърт (най-често при инжекционен прием).

Рисковете

Високите дози амфетамини (особено метамфетамин) са токсични за мозъчните клетки;
След преминаването на въздействието на амфетамина се появяват умора и потиснатост, които продължават един два дни, понякога и повече;
Сънят, паметта и способността за концентрация са разстроени за известен период;
Негативни ефекти след вземането: чувство за умора и липса на сили, безсъние, потиснатост - могат да подтикнат към употреба на други наркотици (напр. канабис, алкохол, хероин) за облекчаване на състоянието;
Високите дози, употребявани в течение на няколко дни, причиняват напрегнатост, обърканост, пристъпи на паника и халюцинации;
Продължителната употреба води до зависимост;
Развива се толеранс (което означава, че употребяващият се нуждае от по-голяма доза, за да постигне същия ефект);
Може да се стигне до непрекъсната (подобно на алкохолен запой) неколкодневна употреба, последвана при спирането от „криза”, която се характеризира с напрегнатост, нервност, страхове и депресия;
По-продължителната употреба води до преумора на сърцето. Предозирането може да е фатално.
Употребата на амфетамини може да причини психични заболявания, вкл. психози (душевна болест в тесния смисъл на думата);
Честото смъркане на амфетамини води до перфориране на носната лигавица, хроничен ринит и загуба на обоняние. Инжектирането с използвани от друг пособия (игли, спринцовки и др.) води до риск от заразяване с HIV/СПИН, хепатит и други инфекции (рискът е по-голям от този при употребяващите хероин).

  • Физическата активност, към която подбуждат, например продължително танцуване, води до обезводняване и прегряване. Токсичните ефекти на амфетамините са още по-силни, когато употребилият се намира заедно с много хора на едно място (напр. голямо музикално парти или купон).