stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Полезни връзки

Полезни административни контакти, интерактивни сайтове за наркотиците, терапевтични общности 

 

Министерство на здравеопазването    

www.mh.government.bg

Национален център по наркомании   

www.ncn-bg.org

Национален фокусен център за наркотици и наркомании

www.nfp-drugs.bg

0800-33-22 – Безплатна телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостите към наркотични вещества и алкохол

Интерактивна карта на възможностите за лечение

https://www.nfp-drugs.bg/karta/

Не умирай и Марихуана – сайтове на ОбСНВ – Благоевград    

http://www.neumirai.org  и  www.marihuana.bg

Национална информационна линия за наркотиците и алкохола     

http://www.drugsinfo-bg.org/bg

Блог на Националната информационна линия за наркотиците и алкохола http://drugsinfoblog.org/  

Сдружение „Майки срещу дрогата”    

http://antidrugbg.com

Създадено в гр. Пловдив през ноември 2003 година от Веселина Божилова и Елка Паникян и официално регистрирано с Решение № 1966 от 17.03.2004 г. на Пловдивския окръжен съд.

Сдружението е резултат на наболялата потребност от обединение на пострадали семейства, които искат да помогнат на други родители, за да избегнат грешки и да помогнат качествено на децата си.

Цели:

  • обединените сили на майки, бащи и близки на зависими деца, както и на съмишленици, да се бори за спасяването на децата в Пловдив
  • да обогатява културата на гражданите по този въпрос
  • да работи за промяна на държавната политика в тази сфера.

Асоциация „Солидарност” – рехабилитация на зависими

www.solidarnost-bg.org и www.StopDrug.info

 
Асоциация на варненски организации за превенция на наркомании
http://www.liternet.bg/drugs_prevention_society/roditeli/index.html
 

Наркомания - лечение, видове наркомания, организации, превенция, литература, марихуана, хероин, наркотик, комуни, наркотици, програми, проекти   

http://narkomania.start.bg

 

Информация за наркотични вещества - опиати, сънотворни, халюциногени и др.   

http://narkotici.start.bg

 

Наркотици - интернет уроци   

http://drugs.314c.com/bg/home.htm

Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето

http://aznepusha.bg

 
Фондация „Перспектива” - България
http://www.perspective.bg/Drugs/RETO.htm
 

Български червен кръст    

www.redcross.bg

 

Национална комисия за борба с трафика на хора

http://antitraffic.government.bg

 

Държавна агенция за закрила на детето     

www.sacp.government.bg

 

Национален план за действие срещу сексуална експлоатация на деца с търговска цел

http://www.stopech.sacp.government.bg/

 

Асоциация “Родители”   

www.roditeli.org

 

Фондация "Асоциация Анимус"   

http://www.animusassociation.org

 

Фондация "Център Надя" - за жени, преживели насилие

http://www.centrenadja.hit.bg

 

Здраве – ЕС     

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/drugs/index_bg.htm#

 

Движение „Зона политика“, инициирано от фондация „Инициатива за здраве“

http://www.policyzone.infinfo/

 

Конфедерация "Защита на здравето"

http://kzzbg.eu/

 

Национално движение "Деца срещу дрогата"

http://www.nddsd.eu/

 

Национална пациентска организация

http://www.npo.bg/

 

Фондация П.У.Л.С.

http://pulsfoundation.org/nachalo/

 

Психологическо консултиране в София

http://ps-i-consult.com/

 

Първа българска организация за хранителни разстройства  - Асоциация „Уникал”

http://bia-unikal.org/

 

Сдружение "Център Мария" - Служба за подкрепа на жени, преживели насилие, и техните деца

http://www.centermaria.org/

 

Портал за психично здраве: интернет консултиране по психични проблеми и информационна линия за психично здраве

http://psihichnozdrave.com/

 

Институт по поведенчески стратегии

http://www.fromvoulevs.com

 
Известни терапевтични общности:  

Асоциация „Рето”

http://www.asociacionreto.org

 

„Бетел”

http://www.betel.org

 

Терапевтична общност „Феникс”

http://phoenixhouse.adportal.bg

 

Православен център за духовно обгрижване на наркозависими „Св. Боян Енравота”

www.otvoriochi.org

 

БИЛАНИ - Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с психоактивни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости

http://bilani.bg/

 

Терапевтична общност „Ново начало”

http://novonachalo.net/

 

Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“

http://www.jiva.bg/

 

Терапевтична общност “Тремполин” – Белгия

http://www.trempoline.be

 

Терапевтична общност „Кетеа” – Гърция

http://www.kethea.gr

 

Терапевтична общност „Кулмайн” – Ирландия

http://www.coolminetc.ie

 

Асоциация "Проекто Омбре" – Испания

http://www.proyectohombre.es