stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Пътят до зависимостта

Експеримент
Употреба (няколко пъти в месеца)
Вредна употреба или злоупотреба (по-продължителна, няколко пъти в седмицата)
Зависимост (всеки ден, по няколко пъти)