stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Проучване подчертава връзката между употребата на канабис и рисковете за психичното здраве при младежите

Канабисът има едновековна история на употреба за медицински и духовни цели, а също и за развлечение. Неговата популярност нараства сред младите хора по света, като глобалното му разпространение е 2,8%. Изчислено е, че в САЩ 7,1% от младежите употребяват канабис, което го прави второто най-употребявано вещество след алкохола. В Австралия употребата на канабиса е разпространена сред около 34% от младите хора на възраст 14 и повече години.

Употребата на канабиса нараства по света заради общото възприятие за неговата безвредна природа и липсата на зависимост към него. Обаче голямо количество доказателства показват негативното отражение върху здравето от дългосрочната и честата употреба на наркотика.

Психоактивната съставка 9 делта-тетрахидроканабинол (THC), налична в канабиса, носи основната отговорност за вредните последствия за психичното здраве сред употребяващите. Канабисът съдържа и някои полезни съставки, включително канабихромен (cannabichromene, CBC), за който е известно, че има болкоуспокояващи, невропротективни и противовъзпалителни свойства.

В този преглед авторите са направили обширен анализ на съществуващите доказателства за отражението на употребата на канабис върху психичното здраве сред австралийските и американските младежи.

Същността на легализацията на канабиса в тези две държави е сходна. Употребата за развлечение и с медицинска цел вече е законна в много щати, а други са в процес на легализирането ѝ. Заради тези фактори Австралия и САЩ предоставят уникален контекст за изучаване на начина, по който употребата на наркотика се отразява върху психичното здраве.

Дизайн на проучването

Авторите са търсили в различни електронни бази данни, за да изберат приложими изследвания с хора на влиянието на употребата на канабис върху психичното здраве сред младото население в Австралия и САЩ. Те са включили рецензирани статии от научни списания, публикувани на английски, като систематични прегледи, мета-анализи и кохортни, надлъжни и кръстосани проучвания.

Общо 24 проучвания били избрани и анализирани в прегледа, който включва три систематични прегледа и мета-анализа, седем кохортни проучвания, седем надлъжни и седем кръстосани. От тези изследвания три били проведени в Австралия и 21 – в САЩ.

Важни наблюдения

Избраните за този преглед изследвания посочват негативното въздействие на употребата на канабис върху различни проблеми на психичното здраве, включително депресия, тревожност, риск от самоубийство, психоза, зависимост и други психични разстройства.

Депресия и тревожност

Анализът разкрива, че употребата на канабис значително повишава риска от депресия сред младите хора на възраст 12-32 г. Рискът е сравнително по-висок сред жените афроамериканки и сред хората от ЛГБТ групите.

В някои проучвания е била забелязана тенденция на увеличаване на употребата на канабис от юношеството до зрелостта. Въпреки това не е открита убедителна връзка между възрастта на употреба на канабис и развитието на депресия.

По отношение на риска от тревожност проучванията дават смесени резултати, като някои показват значително по-висок риск от развитието на тревожност заради употребата на канабис, а други показват отсъствие на такава връзка.

Риск от самоубийство

Анализът показва, че употребата на канабис може да повиши риска от идеи и мисли за самоубийство и планове за самоубийство сред юношите. Забелязана е връзка на зависимостта към канабис през последната една година, всекидневната употреба и невсекидневната употреба с по-високата честота на мисли за самоубийство, планиране и опити за самоубийство сред младите хора.

Повишаването на свързаните с употребата рискове е доста по-значително сред младите хора със или без зависимост към канабис или вредна употреба. Обаче жените показват по-голяма предразположеност, отколкото мъжете.

Психоза

Сред младите хора се наблюдава директна връзка между честотата на употреба на канабис, зависимостта към канабис и риска от психоза. При жените този риск е по-често срещан, отколкото при мъжете.

Младите хора, които употребяват канабис по-често, показват по-висок риск от развитие на психотични симптоми като халюцинации и параноя.

Вредна употреба и зависимост

Интензивността на употреба на канабис показва директна връзка с вредната употреба и зависимостта, като скорошните употребяващи показват по-висок риск в сравнение с неупотребяващите. Наблюдава се по-голяма предразположеност към употреба на алкохол и опиоиди сред юношите с вредна употреба и зависимост към канабис.

Имайки предвид различните форми на канабис, доказателствата показват, че рискът от вредна употреба на канабис и зависимост е по-висок при пушене на блънт (пура с канабис), по-нисък е при пушене и на блънт, и на джойнт (цигара с канабис) и най-нисък е когато марихуаната не се употребява с блънт.

Значение на проучването

Тази статия-преглед подчертава, че употребата на канабис от млади хора е свързана с риска от развитието на депресия, психоза, склонност към самоубийство, вредна употреба, зависимост, когнитивни нарушения и поведенчески проблеми, особено синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

Рискът от развитие на проблеми с психичното здраве е свързан с честотата на употреба на канабис, продължителността, интензивността и начините, по които се употребява наркотикът. Факторите, които значително повишават риска от психични проблеми, включват женски пол, принадлежност към малцинство, към ЛГБТ, младежи, които са афроамериканци, аборигени и островитяни от пролива на Торес и възрастта на започване на употребата.

Като цяло откритията подчертават нуждата от повишаване на информираността сред младите хора относно негативното влияние на канабиса върху психичното здраве.

Източник: drugsinfo-bg.org