stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Взаимодействия на лекарствата с психогенни вещества и никотин

Никотинът, който се съдържа в тютюневия дим, засилва действието на лекарства - метаболизиращите микрозомни ензими или казано по друг начин кара тялото да разгражда и изхвърля лекарствата много по-бързо По този начин никотина ускорява метаболизирането на лекарствата, приемани едновременно с него. Това ще рече, че при пушачите лекарствата се преработват и изхвърлят от тялото много по-бързо отколкото при непушачите.

При хора със зависимост към никотин се наблюдава отслабване на фармакологичните ефекти на бета-адренергични блокери и нестероидните противовъзпалителни. Например терапевтичният ефект на бета-блокера пропранолол при пушачи намалява с 30-50% в сравнение с този при непушачи.

Ефектът на някои обезболяващи лекарства също може да бъде намален значително при пушачи в сравнение с действието им при непушачи.

Психозомиметиците (халюципогени) са вещества с различна химична природа, като общото между тях е способността им да предизвикват у човека изменения на психиката и поведението, подобни на симптомите, които се наблюдават при психози. Те водят до развитие на лекарствена зависимост, чиито отделни страни - психическа зависимост, физическа зависимост и толеранс, са различно изразени при различните представители на групата на психозомиметиците.

Халюциногените нарушават взаимодействието на нервните клетки и невротрансмитера серотонин. Един от основните представители на групата на халюципогените - диетиламид на лизергиповата киселина (LSD), може да взаимодейства с протеазни инхибитори (лекарства прилагани при HIV-инфекции - Ritonavir и Indinavir), при което да се наблюдава гадене, повръщане, главоболие, периферна исхемия, цианоза.

Възможни са гърчове при едновременно приемане на LSD с продукти, съдържащи литий или медикамента флуоксетин. Поява на т.нар епизоди на LSD -"flashbacks" (халюцинации след употреба на LSD) е докладвано при хора, приемащи антидепресапти от групата на селективните инхибитори на серотониновия реъптейк, напр. Paroxetine.

При хронична употреба на трицикличии антидепресанти се засилват физикалните, халюцинаторни и психологични отговори към LSD. При модели на животни е демонстрирана кръстосана толерантност на LSD с други психозомиметици като мескалин и псилоцибин.

Комбинирането на представители на широко използваните сега, т. нар. "club drugs" (обсъждани като подобни на халюциногените) с антиретровирусни лекарства, може да бъде смъртоносно. Например установено е, че антиретровирусните препарати могат да повишат до 10 пъти плазмените нива на екстази (MDMA), при едновременно приемане. 

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Източник: puls.bg