stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Злоупотребата с алкохол се дължи на посттравматичен стрес

Страдащите от посттравматично стресово заболяване могат да развият алкохолна зависимост за да се справят с последствията от травмата им. Но желанието за пиене на алкохол се определя от мозъчна активност, както докладват учени от института Scripps Research в Калифорния, САЩ. Те разработват терапия, потискаща активността на мозъчните клетки и намаляваща желанието за употреба на алкохол при справяне със стрес и тревожност.

От публикация им в сп. Molecular Psychiatry става ясно, че при симптоми на тревожност най-силно се изразяват гени в централната амигдала – мозъчна област, свързана с емоциите и поведението ни. Областта е тясно свързана с усещането за опасност и страх, правейки я ключова при посттравматично стресово разстройство. От анализираните гени най-ясно изразеният е свързан с производството на пептида CRF, или кортикотропин-освобождаващ фактор. При стрес се освобождава CRF, за да се регулира физиологичният отговор към емоционалното състояние.

Макар и да не действа върху самите усещания за тревожност, потискането на неврони с гена за CRF действа за намаляване на консумацията на алкохол.

Изследователите се фокусират върху връзката между посттравтамичния стрес и алкохолната зависимост. Макар и категоризирани като две отделни състояния, те се изразяват с подобни симптоми като страх и тревожност, агресия и злоупотреба със субстанции, както и подобни изменения в мозъчната активност.

Причината алкохолът да води до по-добро настроение е острото покачване на серотонин в мозъка. Но ефектът е кратък, и вместо да помага за доброто усещане редовната злоупотреба с алкохол вследствие на стрес води до изменения в нивата на кортизол и изостря други психиатрични състояния като депресия и тревожност. Повишаването на кортизола влияе и на веригите в мозъка за възнаграждение и удоволствие и води до повишен риск от изграждане на навик.

Алкохолът е вещество, чийто прием е рисков фактор за над 200 различни заболявания по данни от СЗО. Освен че злоупотребата с него води до усложнения като цироза, сърдечно-съдови болести и рак, тя е свързана с психични разстройства и повишава риска от наранявания вследствие на пътнотранспортни произшествия и насилие. Има и връзка между редовното пиене на алкохол и повишената заболяваемост от туберколоза и ХИВ. Над 3 милиона смъртни случаи годишно са в резултат на злоупотреба с алкохол.

Източник: puls.bg