stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Лекарства и алкохол. Защо не бива да ги комбинираме?

Въпросът за взаимодействията на лекарствата с алкохол е изключително актуален, тъй като тези взаимодействия понякога водят до фатални последици. Алкохолът потиска чернодробните ензимни системи и понижава активността им. Приемането на голямо количество алкохол за кратко време намалява преработването на приетите лекарства и засилва токсичността им. 

Особено опасна е комбинацията на алкохол с лекарства, които потискат централната нервна система (ЦНС). Такива са: бензодиазепинови анксиолитици, барбитурати и др. Най-общо, алкохолът потенцира (засилва) действието на лекарствата, потискащи ЦНС, като седативни и сънотворни средства, невролептици, анксиолитици, антихистамини, морфиномиметици и др.

При приемането на препарати от тези групи, пациентите трябва да бъдат предупреждавани, че употребата на алкохол може да доведе до тежки нежелани реакции. Например при комбиниране на алкохол с общи анестетици се наблюдава силно потискане функционирането на ЦНС, а при комбиниране с някои антидепресанти са възможни синергистичпи и антагонистични взаимодействия. Това ще рече, че е възможна промяна в ефекта на лекарствата, например антидепресантите да засилят тревожността и т.н.

Алкохолът засилва хипогликемичпия ефект на инсулина, чрез потискане на някои звена от регулаторните механизми на кръвно-захарните нива. Алкохолът ускорява резорбцията на нитрати и нитрити и се наблюдава засилване на ефекта на лекарствата по отношение на вазодилататорните (разширяване на кръвоносните съдове) ефекти, с опасност от хипотензия и кардио-васкуларен колапс (понижавне на кръвното налягане и причерняване при рязко изправяне).

При хронична злоупотреба с алкохол рисковете са по-големи, но тогава настъпват и някои изменения в реактивността към лекарствата. Например ефектите на общите анестетици и барбитуратите са намалени във връзка с променените ефекти на чернодорбните ензимни системи, предизвиквикани от алкохола, но не са изключени и прояви на синергизъм (взаимно засилване на ефекта на лекарството и алкохола). Важно е да се отбележи, че редица лекарствени средства при комбинация с алкохол предизвикват т.нар, дисулфирам реакция.

При прилагане на дисулфирам се потиска метаболизма на алкохола чрез потискане на алкохол-дехидрогепазата (ензимът, който преработва алкохола), като метаболизмът на алкохола спира до алеталдехид, който е силно токсичен, в резултат на което настъпва "дисулфирам-реакция" (изпотяване, задух, повръщане, сърцебиене, зачервяване на лицето, хипотензия). "Дисулфирам-реакция" при комбиниране с алкохол могат да предизвикат сулфанилурейни препарати, метронидазол, хлорамфеникол, цефалоспорини като цефамандол и цефоперазол, антимикотичният антибиотик гризеофулвин и др. 

Източник: puls.bg