stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Сбогом, цигари – учени откриват потенциално ново лечение на никотиновата зависимост

Изследователите откриха, че транскраниалната магнитна стимулация, тип theta-burst (TBS) може да подобри самоконтрола, което да доведе до намалено желание за пушене на така вредните цигари. Проучването разкрива, че хората с никотинова зависимост имат различна мозъчна структура и функции, като тези разлики вероятно засягат техния инхибиторен контрол, правейки по-трудно устояването на желанието за пушене. Лечението с транскраниална магнитна стимулация може да намали това желание.

Скорошно проучване на Медицинския факултет на Университета в Мисури показва потенциален алтернативен метод за справяне с желанието за пушене. Изследването показва, че чрез използване на транскраниална магнитна стимулация, усилваща тета активността на мозъка, чрез мощни и бързо променящи се магнитни импулси, които влияят на мозъчната дейност – хората могат да изпитат подобрен самоконтрол, намалено желание и като следствие на това, намалена консумация на цигари.

Хората с никотинова зависимост е по-вероятно да имат значителни структурни и функционални разлики в мозъка в сравнение с непушачите. Доказано е, че пушенето на цигари е свързано с по-малко сиво вещество, което означава, че пушачите имат по-малко неврони в мозъка.

Изследванията показват, че тези разлики могат да повлияят на инхибиторния контрол (IC), нашият контрол върху автоматичните пориви и реакции на стимули – това, което позволява на хората да спрат импулсивна реакция към нещо.

Лошият инхибиторен контрол може да затрудни избягването на тютюнопушенето, когато възникне желание, в отговор на сигнали от околната среда, които предизвикват запалването на цигара, като стрес, навик или компания.

Транскраниалната магнитна стимулация представлява магнитни импулси, които се изпращат към мозъка по три и се прилагат под две форми: непрекъсната и периодична. Непрекъснатата се състои от прилагане на тези три импулса многократно за 40 секунди, докато при периодичната се прилагат същия брой импулси периодично за повече от 190 секунди.

Магнитната стимулация се използва за лечение на други психични заболявания и разстройства. Непрекъснатата магнитна стимулация е експериментално тествана за лечение на генерализирано тревожно разстройство, докато периодичната е насочена към левия дорзолатерален префронтален кортекс (част от мозъка, отговорна за когнитивните процеси, която играе ключова роля в блокирането на усещания), и е одобрена от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) за лечение на голямо депресивно разстройство.

Проучването включва 37 участници, предимно в края на 40-те си години, и изследва ефектите на двата типа магнитна стимулация върху десния долен фронтален лоб, мозъчна област, свързана с инхибиторния контрол. Изследователите установяват, че се подобрява инхибиторния контрол, намалява се апетита и впоследствие пушенето.

Откриването на лечение, което подобрява инхибиторния контрол, може да помогне за намаляване на тютюнопушенето и може потенциално да предотврати тежките последствия от цигарите. Леченията, които подобряват инхибиторния контрол, могат също да помогнат за спирането на употреба на наркотици, въпреки това са необходими допълнителни изследвания, за да се изследва клиничната полза на транскраниалната магнитна стимулация за лечение на нарушения, свързани със злоупотребата с различни вещества.

Източник: puls.bg