stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Повишени нива на метали в кръвта и урината при употреба на марихуана

Доказано е наличието на значителни нива на метали в кръвта и урината сред употребяващите марихуана. Употребата на марихуана може да бъде сериозен източник на експозиция на олово и кадмий, за която дори не се подозира.

Изследването е проведено в Колумбийския университет по обществено здраве (Columbia University Mailman School of Public Health). Това е сред първите проучвания, които отчитат като биомаркер нивата на метали след употреба на марихуана и най-вероятно най-голямото проучване до момента, което разглежда биологичните показатели на човека, а не само нивата на метали в самото растение.

Резултатите са публикувани онлайн в списание Environmental Health Perspectives.

Измерванията, докладвани от участниците в проучването показват, че нивата на олово в кръвта и урината на употребяващите марихуана в сравнение с участниците, употребяващи само тютюн, са значително по-високи, средно в кръвта (1,27 ug/dL), а в урината (1.21 ug/g креатинин).

Главният изследовател в проучването Katelyn McGraw, постдокторантски изследовател в отдела за екологични здравни науки към Колумбийския университет, твърди, че тъй като растението канабис е известно с високо съдържание на метали, екипът е предположил, че хората, които употребяват марихуана, ще имат по-високи нива на метали в сравнение с тези, които не употребяват.

Следователно резултатите показват, че марихуаната е източник на излагане на кадмий и олово.

За провеждането на проучване са използвани данни от Националното проучване за изследване на здравето и храненето за годините 2005-2018, ръководено от Националния център за здравна статистика, част от програма от проучвания, предназначени да оценят здравословния и хранителния статус на възрастни и деца в САЩ.

Участниците в проучването са общо 7254. Те се класифицират в 4 отделни категории: неупотребяващи марихуана или тютюн, употребяващи само марихуана, употребяващи само тютюн и употребяващи едновременно марихуана и тютюн. Измерени са стойностите на 5 метала в кръвта и 16 в урината. Използвани са 4 променливи, за да се дефинира употребата на марихуана и тютюн: текущо пушене на цигари, серумни нива на котинин, скорошна употреба на марихуана и употреба на марихуана някога.
Изключителната употреба на тютюн се определя при положителен отговор на въпроса „В момента пушите ли цигари?“ или ако участниците са имали ниво на серумен котинин >10 ng/mL.

Марихуаната е треттото най-често използвано психоактивно вещество в света след тютюна и алкохола. Към 2022 г. Вашингтон и още 21 щата, обхващащи повече от 50% от населението на САЩ, са легализирали употребата на марихуана за развлечение, а използването на марихуана за медицински нужди е законно в 38 щата, както и в столицата Вашингтон. Въпреки това, тъй като марихуаната все още е незаконна на федерално ниво, регулирането на замърсителите във всички продукти, съдържащи канабис, няма ясни насоки от федерални регулаторни агенции като FDA или EPA. Към 2019 г. 48,2 милиона души (18% от американците), съобщават, че са употребявали марихуана поне веднъж през последната година. Това показва, колко съществен проблем е изследването за чистота на продуктите, съдържащи канабис.

Докато 28 щата регулират концентрациите на неорганичен арсен, кадмий, олово и живак в продуктите, ограниченията при регулирането варират в зависимост от замърсителя и държавата.

Източник: puls.bg