stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Ето как емоционалната зависимост се отразява на връзката

Е моционалната зависимост не засяга само зависимия човек, но и неговите партньори, приятели или познати. Генерира стрес, емоционално изтощение и затруднения в общуването и установяването на балансирана връзка. Ефектите се изразяват по начините, за които сега ще ви разкажем.

Липса на автономия

Хората, които са емоционално зависими, се нуждаят до голяма степен от своите партньори или приятели, за да получат валидация и да бъдат щастливи. Това може да доведе до липса на автономия и постоянна нужда от внимание и одобрение. В резултат на това собствените нужди и желания се пренебрегват, което води до напрежение в отношенията.

Зависимостта причинява поведение, в което се търси непрестанно внимание, което сами се сещате до какви последствия води. Зависимият се върти непрестанно около друг човек, изоставяйки своя личен живот.

Несигурност и ревност

Емоционално зависимите хора често са превзети от несигурност и страх от изоставяне. Те трудно се доверяват на своите партньори или приятели и са склонни да изпитват силна ревност.

Всъщност има тясна връзка между този тип зависимост и семейните отношения, защото причиняват конфликти и атмосфера на недоверие.

Обикновено състоянието се изразява в прекомерен страх от раздяла и самота, както и непрестанна нужда от прояви на обич. В най-лошите случаи ревността и несигурността предизвикват различни форми на насилие.

Големите очаквания

Емоционално зависимите хора имат твърде високи очаквания към своите партньори или приятели. Те изискват постоянно внимание, обич и подкрепа, което може да натовари тежко другия човек. От своя страна това предизвиква ирационални вярвания и едно от тях е нуждата от перфекционизъм. Това вероятно ще доведе до сериозно напрежение и проблеми във връзката.

Загуба на индивидуалност

Загубата на индивидуалност в една връзка е друг ефект от зависимостта. Хората се сливат емоционално със своя партньор или приятел, губейки от поглед собствените си интереси, цели и страсти.

Това води до чувство на липса на лично удовлетворение и ограничава индивидуалния растеж в рамките на връзката. Това прави невъзможно зависимият да укрепва самочувствието си, дори напротив.

Цикъл от токсичност във взаимоотношения

Зависимите хора често срещат трудности при поставянето на здравословни граници и толерират вредното поведение. Те могат да останат в насилствени или неработещи връзки поради страха си от самота или изоставяне.

Зависимият човек остава в токсични взаимоотношения, тъй като неговата привързаност се превръща почти в пристрастяване, което го поставя в позиция на жертва.

Психологическата подкрепа е от съществено значение за вашето благополучие и личностно развитие, когато страдате от зависимост. Специалистите по психично здраве предоставят начини за преодоляване на това състояние. Този процес отнема време и усилия, постепенен е и изисква ангажираност.

Важно е да се намирате в здравословна среда по време на процеса. С нужните усилия е възможно да се пребори емоционалната зависимост и да се изградят удовлетворяващи взаимоотношения.

Източник: vesti.bg