stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Покана към родителите и техните деца за участие в Лятно училище "ЗаЕДНО можем"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


От 2 до 5 септември 2019 година Превантивно-информационният център по зависимости, с подкрепата на Общински съвет по наркотични вещества, за втора година ще проведе Лятно училище „ЗаЕДНО можем“ – за профилактика на рисково поведение сред 14-19 – годишни подрастващи и младежи и за трениране на родителски умения.

Първото лятно училище през 2018 година е вече в историята. Проведено с изключителната подкрепа на полската фондация „Стефан Батори“ от утвърдени обучители и психолози с ценен опит, то положи основите за развитието на ежегодно интензивно практическо обучение – работилница и тренинг, което спомага за откриване на личностни качества и за развиване на житейски умения на подрастващи и младежи, за използване на потенциала на семейната среда за тяхното предпазване от отчуждение, изолация, несигурност, които са в основата на рисковото поведение.

Особено важна е ролята Ви на родители – за правилния избор на децата, за намаляване на риска от злоупотреба с психоактивни вещества. Профилактиката започва от Вас самите – защото Вие, родителите, сте примерът в живота на децата си.

Покана

Бланка за кандидатстване

ПОКАНА към родители и техните деца за участие в „Лятно училище по превенция“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

През периода 8-12 юли 2018 година, Превантивно-информационен център по зависимости, с подкрепата на Общински съвет по наркотични вещества, ще постави началото на ежегодно „Лятно училище по превенция“ по програма за профилактика на рисково поведение и за трениране на родителски умения.

Лятното училище е предназначено за подрастващи и младежи (14-20-годишна възраст) и за техните родители; структурирано е като интензивно практическо обучение – уъркшоп и тренинг, въз основа на принципите на позитивната превенция, целящи откриване на потенциала на личността, развиване на житейски умения у подрастващите и младежите, подпомагане на резервите и потенциала на семейната среда.

Основната цел на „Лятното училище по превенция“ е предпазване на подрастващите и младежите в училищна възраст от отчуждение, изолация, несигурност, които са в основата на рисковото поведение.

Фокусът на превенцията е насочен и към Вас, родителите, защото Вашата роля за правилния избор на децата е особено важна – за намаляване на по-късен риск от злоупотреба с психоактивни вещества.

Виж цялата обява                   Бланка за кандидатстване