stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Екип

Ние сме малък, сплотен и всеотдаен екип от експерти в сферата на своята образователна квалификация (психология, педагогика, социални дейности), осигуряващи подкрепа и диалог. Различни хора сме, но всеки спомага за израстването на другия, без да потиска индивидуалността му. Между нас има усещане за съвместност и общност; силно развито е чувството ни за солидарност и взаимопомощ - за да устояваме на предизвикателства. Ние безрезервно подаваме ръка - разговаряме, изслушваме, разбираме, подкрепяме, даваме знания и насоки с нужния професионализъм. На нуждаещите се даряваме надежда, доверие и помощ, а те са свободни да направят своя избор - при пълна поверителност!
Работим съвместно с институции, организации, специалисти и личности, съпричастни към проблема на национално и регионално ниво, с професионалния капацитет на неправителствени организации, медии и общественост.
Когато посещаваме подрастващите и младежите в училищата или когато работим с доброволците в ПИЦ, ние се стремим да спечелим доверието им и да се доближим до техния свят, до достигнем до техните различни и твърде сериозни понякога проблеми. Подкрепяме ги, насочваме ги, за да търсят силата в себе си, окуражаваме ги да правят своя избор и да решават самите те, да намират верния път към себе си, приятелите и околните, да се справят с натиск и предизвикателства – без готови решения! Ние помагаме за преодоляване на поведенчески проблеми и за откриване на нови възможности пред младите хора - без употреба на психоактивни вещества.
Педагогическите съветници и психолозите в училищата са нашата вярна подкрепа и мостът за скъсяване на дистанцията с младите хора, но и за намиране на доверието и съгласието с техните родители - когато те са в затруднителни ситуации, не знаят как и не умеят да ги преодоляват, и това ги води до погрешни родителски решения.  
Чрез всекидневната си ангажираност с проблемите, свързани със зависимостите към психоактивни вещества, полагаме началото на едно бъдеще, в което дрогата намира все по-малко място!
Знаем, че за ефективни резултати е нужно правилно прилагане на система за цялостен обхват – изградена мрежа от структури, обединени да предлагат комплексна подкрепа на всички етапи на лечението на зависимостите – превенция, детоксикация, рехабилитация, ресоциализация, работа със семейства и близки, но при законово регламентиране и подходящата структурна организация за цялостна превантивна и консултационна работа.
Дългосрочната ни цел е създаването на добре обучен мултидисциплинарен екип от работещи в мрежа специалисти, за да постигаме заЕДНО обнадеждаващи резултати от професионалните си усилия.

1. Диана Кирилова-Чобанофф - председател на ОбСНВ и ръководител на ПИЦ по зависимости, висше педагогическо и икономическо образование: магистър по специалността „Руска филология”; магистър по специалността „Маркетинг”

2. Николина Илкова - секретар на ОбСНВ, висше образование: магистър по специалността "Приложна психология"

3. Мартина Цочева - психолог, висше образование: магистър по специалността "Психология"

4. Севил Вахид - психолог, висше образование: магистър по специалността "Приложна психология"

5. Яна Алексиева - психолог, висше образование: бакалавър по специалността "Психология" 

6. Иван Чонков - психолог, висше образование: магистър по специалността "Приложна психология"

7. Богомил Добрев - социолог, висше образование: бакалавър по специалността "Социология"