stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

За Вас, учители

Вие, учителите, с чест и отговорност палите огъня на знанието в детските сърца, давате крилата и стремежа към развитие, помагате им да разберат, че могат да станат добри хора.

Употребата на наркотици вече е сериозна заплаха за всички – проблемът засяга не само хората, които употребяват психоактивни вещества, но и техните семейства, социалната среда, училището.

Най-често първият сблъсък с психоактивните вещества е точно в училищна възраст, когато младите хора искат да бъдат забелязани, подкрепяни и насърчавани. Често употребата започва, когато младежите се опитват да избягат от някакъв проблем или да го решат по лесен начин. Тогава младежите лесно намират спасение в наркотиците, смятайки че те ще им дадат това, което им липсва. И тъй като темата за употребата на наркотици естествено ги вълнува, младите хора очакват както отговор на конкретни въпроси, така и ясна позиция от Вас, учителите.

Наравно с родителите и Вие, учителите, носите отговорност и можете да бъдете също толкова полезни за предотвратяване и ограничаване на последиците от употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

 

Препоръки за общуване
и реакция
 • Разговаряйте с учениците си свободно, споделяйте личен опит и собствена позиция, вслушвайте се в тяхното мнение.
 • Не бъдете агресивни и не поучавайте.
 • Не забравяйте, че обвинението ограничава или прекъсва комуникацията;
 • Не възприемайте наркотиците като тема табу. Проблемът съществува в огромни размери и не трябва да се избягва.
 • Разберете какво се случва в училището, където работите и дали в района се предлагат наркотици. Доброто познаване на обстановката е основа за изграждането на успешен подход към учениците.
 • Не пренебрегвайте ученик, за когото знаете, че е опитвал или употребява наркотици – Вашата помощ, съвети и подкрепа в този случай са много необходими.
 • Ако се съмнявате, че някой от учениците Ви употребява психоактивни вещества, подкрепете съмненията си с факти – поинтересувайте се с какво се занимава ученикът, каква е средата му в училище, какво прави по време на междучасия; обърнете внимание на промените в поведението; поинтересувайте се (чрез разговор с класния ръководител, останалите учители) колко време ученикът прекарва в училище.
 • Научете повече за психоактивните вещества, причините за употреба, разпространението им и свързаните с това рискове. Самообразовайте се, търсете информация за психоактивните вещества само от професионалните сайтове и форуми за наркотиците (не всяка информация в интернет е достоверна и обективна), за да сте подготвени за евентуален разговор с учениците си.
 • Вземете участие в подходящи обучения, провеждани от специалисти в проблемната сфера;
 • Не ставайте експерти по наркотиците, но знайте достатъчно. Знанията, които ще предадете на учениците си, вероятно няма да предпазят всички от употреба на опасни вещества, но ще им помогнат да осъзнаят рисковете.
 • Провеждането на образователни програми за наркотиците не винаги предотвратява употребата, но няма съмнение, че информираните младежи са по-внимателни в действията си и разговарят по-откровено за това. Следете нашите информационно-образователни модулни програми, които предлагаме всяка учебна година в училищата и направете своевременно заявка за посещение в часа на класа, за да се възползвате от експертната помощ на нашите обучители.
 • За всякакви специфични въпроси можете да ни потърсите на телефон: 042/23-00-24, от 8.30 до 17.30 всеки ден от понеделник до петък. Ще получите препоръки и подкрепа при строго спазване на поверителността на разговора.
Признаци за употреба на наркотици
 • Промяна в ценностите и принципите, валидни за обществото;
 • Липса на структурирано свободно време (спорт, хоби и т.н.);
 • Трудности със социалната интеграция, принадлежност към маргинални групи, живот извън закона;
 • Пасивност, апатия, затвореност в себе си;
 • Променливо настроение, манипулации, предизвикателно поведение, заплахи;
 • Загуба на чувство за време, разсеяност, бягство от часовете, липса на организираност;
 • Объркване, противоречия, разминаване между думи и дела;
 • Намаляване на успеваемостта в училище;
 • Отслабване на вниманието и концентрацията;
 • Чести конфликти с училищните власти;
 • Липса на интерес, отвращение, изоставяне на учебните задължения;
 • Смяна на приятелския кръг (компанията), чести телефонни обаждания със загадъчно съдържание;
 • Избягване на контакти с учителите и ръководството на училището;
 • Липса на комуникация със съучениците;
 • Враждебно, затворено или загадъчно поведение;
 • Наличие на финансови взаимоотношения с връстниците;
 • Наличие на вещества у ученика;
 • Наличие на „прибори” за консумиране, като лули за пушене, тръбички и др.;
 • Много свити или разширени зеници, зачервени очи;
 • Видимо неадекватно поведение – безпричинен смях, нарушена координация, агресивност и др.

 Вижте още информация в рубриката „За Вас, родители”

  

Бой, заплахи, унижения... Агресията в училище с огромни размери

Бой, заплахи, страх, обиди, унижения. Това вече се превърна в част от ежедневието в българските училища и вече никой не се изненадва от поредния случай на пребит ученик или ученичка от свои връстници.

Ескалиращото неуважение от деца без домашно възпитание разболява учителя

Стотици учители са принудени да търпят обидно, унизително, подигравателно отношение на деца или тийнейджъри, на които семейството е спестило възпитание, а държавата истински санкции. Повярвайте, това се случва всеки ден и в почти всеки български град. В не малка част от българските училища не може да се провежда нормален учебен процес. Конфликти, пререкания, вербални сблъсъци, нерви, това е ежедневието на много български преподаватели. Имам късмета да работя в много добро училище, където подобни ситуации са изключителна рядкост, но се срещам и разговарям с много колеги от различни краища на България.