stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Източник:
www.drugsinfo-bg.org 
www.prevencii.com 
www.ncn-bg.org 

 privetstvie

Уважаеми учители и родители,

Драги ученици,

Първият учебен звънец днес отново Ви събра във Вашето школо. Добре дошли в новата 2021-2022 учебна година – нека е здрава и ползотворна за всички Вас!

Първият учебен ден за Вас, малки първокласници, е тъй вълнуващ, важен и специален. Подайте доверчиво ръка на своите учители, а те ще Ви поведат по пътя на ученолюбието! Мили деца, запазете трепета, с който пристъпвате през прага днес и влизате в храма на знанието – нека всяка научена буква и дума Ви отварят прозорци към доброто и полезното за Вас, нека любознателността и желанието да учите Ви помагат всеки ден!

И за Вас, по-големите ученици, първият учебен ден е същата празнична тръпка, вълнения, суматоха, глъчка, суетня и радост – че се виждате отново с приятели, съученици, любими учители, че Ви чакат нови емоции, срещи със знанието, любопитни нови учебни предмети. Учете се, творете, мечтайте – за да постигнете повече. Нека мечтите да са Вашата сила за успешно преминаване през дните, изпълнени с уроци,  контролни, олимпиади, конкурси, състезания – те са Вашите предизвикателства и проява на упоритост, за да трупате знание, с което преоткривате света около Вас, опознавате все по-добре самите себе си и се развивате. По този дълъг път до Вас са Вашите учители – уважавайте ги и вземайте от тях знания, опит, мъдрост. Те ще Ви напътстват и подкрепят, когато ги потърсите.

Всеотдайни учители, заслужавате дълбоко уважение за усилията да сте просветители, будители, осъзнаващи значимостта на своята мисия! Не се отказвате да учите и възпитавате децата с любов и всеотдайност – въпреки ежедневните трудности и несвойствените условия в това различно време. Здраве, енергия, търпение за Вас, учители – за да вдъхновявате своите ученици, да отключвате способностите и талантите им, да разпалвате въображението им за новото и непознатото!

Днес до децата си сте и Вие, родители, които ги отглеждате с любов, подкрепяте ги, отговорни сте за тях, всеотдайни сте към тях и сте техен пример. Бъдете сигурни, че в любимото училище децата Ви са в сигурни ръце – сред своите учители, които се отнасят с мисъл и грижа към тях. Бъдете съмишленици на учителите, на училището, подкрепяйте ги и помагайте по трудния път на образование, възпитание и израстване на Вашите деца! Бъдете здрави и заредени с търпение и любов!

На всички интересна и успешна учебна година! По вода да Ви върви! Учението да бъде много повече удоволствие, отколкото задължение за всички Вас! На добър час!                            


Диана Кирилова - Чобанофф

Председател на ОбСНВ и ръководител на ПИЦ по зависимости

15 септември 2021

 

Драги родители и учители,

Наркотиците, алкохолът и цигарите (психоактивните вещества – ПАВ) присъстват в живота ни, независимо дали отделяме нужното внимание и приемаме остротата на проблема, свързан с тяхната употреба и злоупотреба. Те са навсякъде и никой не е предпазен! 

Ние, специалистите от ПИЦ по зависимости, можем да дадем на Вас, родители и учители, а чрез Вас и на Вашите деца и ученици, информирана представа за употребата и влиянието на ПАВ, и заедно можем да развием тяхната отговорност за собственото им здраве и поведение, така че самите деца да имат самоконтрол - с малка помощ от Вас, родителите и учителите.

Ние не можем да накараме света да се върти в посоката, която ние и вие искаме, защото главната отговорност за всичко, което се случва с човек, е само негова. Обикновено една крепост рухва, ако е предадена отвътре, а не защото напънът отвън е бил силен. За правилния избор трябва предварителна подготовка, а на Вас, драги родители и учители, е отредена ключовата роля в нея. 

Информацията, която ще прочетете тук ще Ви напомни нещо важно – децата и юношите понякога се чувстват неразбрани и отхвърлени. Тогава имат нужда от Вашата подкрепа – на семейството и учителите. От Вас, родителите и учителите, зависи дали децата ще възприемат света като лошо място за живеене или ще станат личности, които отстояват себе си при всякакви обстоятелства. Вие сте най-близо до тях и имате значима роля за предпазването им от влиянието на психоактивните вещества и за ограничаването на проблема.

Родители, при трудности помнете, че децата се нуждаят от подкрепата, която ще Ви даде и училището – то е Ваш партньор по пътя на образованието и възпитанието на децата Ви!

bestthingsinlife