stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Анкета

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
1.Каква е Вашата възраст?
от 10 до 15
от 16 до 19
от 20 до 25
от 26 до 36
от 37 до 45
над 45

 

 

2.С кои от следните твърдения бихте се съгласил/а? (Може повече от един отговор.)
употребявал съм наркотик през последната година
употребявам сега
никога не съм употребявал
бих желал да опитам
не желая да пробвам
не мисля, че наркотиците са сериозен проблем
бих искал да попреча на употребата на наркотици

 

 

3.Какво знаете за последствията от злоупотребата с наркотични вещества? (Може повече от един отговор.)
увреждане на нервната система
психични разстройства
отклонения в поведението
загуба на контрол
подтискат сексуалността
конфликти с другите
стимулират умствената и физическата дейност
стимулират сексуалността
причиняват смърт
няма последствия

 

 

4.Какви мерки трябва да се вземат, за да се реши проблемът с наркотиците?
строго преследване и наказване на производители и пласьори
строги закони за употребяващите
наркоманите да се избягват
наркоманите да са под наблюдение
да се узакони дрогата (всеки сам да решава за себе си)
да има безплатни и по-евтини наркотици за наркоманите – така дилърите ще останат без клиенти
да им помогнем с приятелството си вместо да ги отбягваме
да им се помага, защото те са болни от нова болест, която е лечима

 

 

5.Вие личко колко хора на Вашата възраст познавате, които употребяват редовно наркотични вещества?