Новини

stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Европейските служби изследват канализационните води за дрога.


Годишният доклад за наркотиците на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите показва тревожни тенденции в областта на наркоразпространението. Отчита се увеличение на потреблението на дрога на Стария континент и поява на все повече психоактивни вещества на годишна база. За последните стряскащи данни, за каузата „Наркотиците убиват”, превантивните мерки и връзката между тях и инициативите на Ордена на Рицарите Тамплиери и Ротари клубовете, разговаряме с проф. Юлия Николова, член на двете общества.
– Проф. Николова, вие сте един от основателите на инициативата „Наркотиците убиват“, която е насочена към превенция на зависимости сред подрастващите. Как се зароди идеята за този проект?
– Преди всичко бих искала да благодаря на целия екип на в. „Труд“, тъй като вие няколко пъти вече участвате в отразяването на тази инициатива. Без вашето присъствие, без присъствието на медиите като четвърта власт, нямаше да достигнем до толкова много хора. Началото на „Наркотиците убиват“ е поставено от Агенция „Митници“, от екипа на г-н Стефан Бакалов и от наркоотдела на аерогара „София“ към Агенция „Митници“. Преди три години предложих на г-н Бакалов да започнем да включваме повече деца, повече ученици. Обсъдихме този въпрос заедно с г-жа Ирина Йорданова – общински съветник към Столична община и г-жа Лидия Борисова, която беше съветник в МВР. Така създадохме доброволчески инициативен комитет, наречен „Наркотиците убиват“. Задачата ни беше да подпомогнем екипа на г-н Бакалов с логистиката, подготовката и контактите с училища и директори, за да може презентациите да се правят пред максимален брой деца. ГДБОП и МВР правят също много добри презентации, но се оказа, че този тип, който е с демонстрации, с примери, с обучени кучета, има най-силно въздействие върху децата. Г-н Бакалов е уловил най-наболелите проблеми и най-важното, което трябва да бъде представено на учениците.
– Как се възприемат тези презентации, срещате ли подкрепа от държавните институции?
– Децата ги възприемат и посрещат с изключителен ентусиазъм. Интерес има също от страна на директорите и учителите, получаваме покани и от кметовете. Към нас се приобщиха комисиите в София за противообществени прояви, здравната комисия към Столична община; на местно ниво – представителите на полицията, на детските педагогически стаи, лекари, Синдикатът на българските учители. Искам да изразя специална благодарност на г-жа Янка Такева, Ваня Кастрева, директор на РУО-София, на министерствата на образованието и на здравеопазването. Получаваме подкрепа отвсякъде през последните две години. Минали сме през много училища и сме обхванали над 17 хил. деца. Не очаквахме такъв обществен отзвук, защото доскоро проблемът с наркотиците, като че ли се замазваше. Все по-често слушаме за заловени наркотрафиканти; митницата, МВР и ГДБОП работят прекрасно. Не се говори, обаче, достатъчно на тема превенция, а тя е най-важна. От финансова гледна точка изисква най-малък ресурс, а резултатът е най-голям.
– България е съпредседател на Глобалния форум срещу наркотиците. Миналата година наша делегация, водена от премиера Бойко Борисов, беше на посещение в Ню Йорк на сесия на Организацията на обединените нации (ООН) за наркотиците и бяха разписани документи за превенция. Какви данни бяха изнесени?
– Много е важно, че такива авторитетни организации, като ООН, които обхващат държави от цял свят, осъзнаха, че този проблем трябва да се осветли и трябва да се вземат решения, не само на местно ниво, но и на глобално. Не само държавите, а и институциите трябва да работят заедно помежду си. Важно да се направи анализ на наркоразпространението, на новите тенденции при дрогата, нужни са система за ранно предупреждение, здравни оценки и социални мерки. За всичко това трябва да се създадат протоколи, които да се разпишат и прилагат от всички държави. Много успешна практика в Европа е ежегодният доклад за наркотиците, който е на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. В него за 2018г. се отчитат тревожни тенденции като нарастване на употребата на наркотици на Стария континент; по-големи са предизвикателствата пред правораздаващите органи; наркотиците често сменят маршрутите си на доставки. Докладът дава изключително нови данни за нарастването на достъпността на наркотиците; увеличава се употребата на нови психотропни вещества. Всичко това беше обсъждано по време на сесията на ООН миналата година. Данните от ЕС са послужили при подготовката на тази сесия – видове наркотици, тенденции, как да се противодейства и т.н. В Европа има много добре изградена система от институции, които се борят с наркотиците. България, като пълноправен член на ЕС, използва всички данни, анализи и стратегии на ЕС по отношение на наркотиците, но и участва с информация в тази система. Въпросните институции са: мрежата Рейтокс, която е създадена от национални фокусни центрове, Европейската комисия, Европол, Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията, Европейската агенция по лекарствата, научен комитет, Европейският парламент, Съветът на Европа, който има хоризонтална работна група – „Наркотици“, както и група „Помпиду“, службата на ООН по наркотици и сигурност, представителството за Европа на Световната здравна организация, Световната икономическа организация, Европейски училищен изследователски проект за алкохол и наркотици, който има изследвания в България още от средата на 90-те години на ХХ в., Европейската мрежа за спешни случаи при употреба на наркотици. Също така – Европейската група за анализ на канализационните води. Съветът на Европа ѝ е поставил задача да следи състава на канализационните води и да следи за видовете наркотици, които се отделят чрез урината. На базата на анализи може да се видят тенденциите в различните държави – къде и какви наркотици се употребяват. Не съм чувала това да се прилага и в България, но вече съществува като метод.
– Има ли в другите европейски държави инициативи като „Наркотиците убиват“?
– „Наркотиците убиват“ е доброволческа инициатива без аналог в Европа. Никъде досега в европейски документи и отчети не съм срещала предоставяне на такава инициатива. Да, има програми и институти, които работят добре, но работят със съответните фондове и финансиране на ЕС. Тази година у нас предстои да бъде направена кръгла маса на тема наркотици, в Народното събрание, под егидата на г-н Цветан Цветанов, след която ще бъдат оформени и предложения за обществено обсъждане в сферата на превенцията. Нужни са законодателни промени в тази посока, особено в Наказателния кодекс. В момента наказанията за наркоразпространение например, са такива, че изобщо не плашат разпространителите. Масово маргинализирани групи у нас се изхранват и печелят от проституция или разпространение на наркотици, това не трябва да продължава. Тревожно е, че през 2018г. в Европа са конфискувани като отделни бройки 1 милион наркотици; създадени са над 670 нови психоактивни вещества; повече от 92 млн. възрастни са опитвали незаконни наркотици. Увеличава се и употребата на канабис както в България, така и в Европа. Една от важните стъпки, които България направи, беше промяната на законодателството по отношение на наргиле клубовете. Установено е, че 13,5 млн. европейци между 15 и 64-годишна възраст са употребявали амфетамини, или над 4% от населението на Стария континент. Тенденцията е възходяща и в България.
– Добре ли посрещат родителите инициативите, насочени към превенция сред децата им?
– С огромно разочарование мога да кажа, че няма инициативност от страна на родителите и, че нито един родител не е идвал на наша презентация. Като че ли те се крият от проблема с мисълта, че на тяхното дете точно това няма да му се случи. Това не е така и никой не е застрахован. Имаше предложение, преди около 2-3 години, да се правят тестове на децата за наркотици, със съгласието и разрешението на родителите, разбира се. За моя голяма изненада, това беше категорично отхвърлено от самите родители. А такава практика съществува и се прилага в някои държави в Европа. По проблема с наркотиците всички трябва да сме ангажирани, защото той засяга нас, нашите деца и внуци и не може да бъде решен от раз. Но можем да положим основа и стъпка по стъпка да вървим напред. Ще си позволя да цитирам Сун Дзъ, един от най-великите китайски пълководци. В своята книга „Изкуството на войната“, той казва: „Войната се печели не с битките, които си извоювал, а с териториите, които си запазил“. Иска ми се и ние да отвоюваме територии, които да не бъдат отстъпвани след това на наркотрафикантите и наркоразпространителите.
– Вие сте Велик офицер на Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България. Разкажете за работата на ордена.
– Орденът на Рицарите Тамплиери е неправителствена организация, която има специален статут към ООН. Това не е тайно общество, но имаме определени изисквания към нашите кандидат-членове. Приемаме например само християни, но работим изключително успешно с представители на най-различни вероизповедания от цял свят. Основното, върху което стъпваме, е християнският икуменизъм, т.е. работа с трите авраамически религии – юдаизъм, християнство и ислям. Имаме дейности, обаче, във Филипините, Индия и навсякъде, където търсят някаква помощ от нас. Участваме активно в сесиите на ООН, участваме в комисии, подпомагаме болници, църкви, училища. Трудно мога да изброя всички насоки, в които работим. В България през последните пет години най-устойчиво развиваме дейност в две насоки. Едната е националният конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, а другата – националният конкурс за есе – „Рицарска постъпка“. За четвърта поредна година е включено това в Националния календар на Министерството на образованието и науката за извънкласните дейности, което е изключително признание за дейността ни. Наши партньори са Синдикатът на българските учители, дирекциите на регионалните управления по образование в страната и Националният дворец на децата, който е към МОН. Тази инициатива е изключително успешна. На празника на детето – 1-ви юни раздаваме стипендии, като първите няколко класирани деца получават едногодишна стипендия, която е неколкократно по-висока от ученическата годишна. Отделно на всички деца се раздават грамоти. Целта е да ги научим на любов, милосърдие, състрадание, на основните човешки добродетели, включително как да се грижат за животните, за възрастните хора, как да пазят природата. Искаме да ги научим на взаимопомощ, на това как да си помагат един на друг. Защото тези морални ценности са здравата основа, на която могат да стъпят в това глобализирано общество, в което много ценности се разпадат.
– Вие сте член и съосновател на Ротари клуб, как се съвместява това с тамплиерите?
– Това е, както се казва, първата ми любов, а моята слабост е тамплиерството. Ротари клубовете представляват най-голямата неправителствена организация, изградена на професионален принцип. Т.е. в нея влизат най-изявените представители от всяка професия. Имах щастието да съм част от един от най-силните Ротари клубове – София-Витоша. Там работех с прекрасни хора, които отдаваха цялото си сърце и душа. Тези клубове имат дейност, която е в полза на обществото. Девизът на Ротари е „Безкористна служба в полза на обществото“. Имах щастието да бъда наградена с най-високото отличие – това на Ротари Интернешънъл – Пол Харис Фелоу. Много приятели са носители на тази престижна награда, която е оценка за работата на тези клубове в България. За мое огромно съжаление през последните години нямам възможност да участвам така активно, както преди време, защото цялата ми енергия е насочена към тамплиерите.
– Какво е общото между всички каузи и инициативи, с които работите и професията Ви на стоматолог и преподавател по дентална медицина?
– Моята работа като лекар е да помагам на хората. Така че всички мои останали инициативи са естествено продължение на това. На първо място за мен стои духовното здраве, защото когато то не е добре и тялото ни боледува. Има много примери за това, че, когато човек промени духовната си нагласа, всички системи в него започват да работят по различен начин. Много обичам професията си, в нея влагам цялата си душа и сърце. Когато съм работила с възрастни хора, с деца, лишени от родителски грижи, с деца в неравностойно положение или с такива със специални потребности, и видя тяхната усмивка, нищо друго не ми е нужно. В такива моменти човек осъзнава колко малко му трябва в този живот. Ако трябва да се върна отново към въпроса за родителите, в последните години, за съжаление, като че ли те основно се стремят да осигурят на децата си материално благополучие. Зигмунд Бауман, един от най-блестящите социолози на нашето време, казва: „Много родители оставиха децата си бедни, защото единственото, което им завещаха, бяха пари“.

Източник:https://trud.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D1%8E%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B4/?fbclid=IwAR3hbECGefomvli6Ye0Uch3D3MCAXDgGcno4_D_JW3aMh_UgUZodNYiA8no

logo pic new

stop

pic7

bezpl telefon

da razviem

Посетители на сайта

671638
Днес
Вчера
Тази седмица
Миналата седмица
Този месец
Миналият месец
Всички
134
477
4839
658488
28211
34243
671638

Вашият IP адрес: 3.87.147.184
2019-05-24 03:28