Новини

stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

На 19 ноември се отбелязва Световният ден за борба с насилието над деца. Насилието над деца е изключително сериозен проблем зариди широкото му разпространение и тежките последици, които може да окаже върху детското развитие. Неоспоримо право на всяко дете е да израсне в спокойна и здравословна среда, без насилие.


Насилието над деца (вкл. от деца над деца) съществува във всички обществени групи, независимо от етническа принадлежност, социален статус, религия и пр. То води до сериозни последици и загуби за обществото, като за децата, преживели насилие, е много по-вероятно да: прибягват до употреба на наркотици; да страдат от депресии и други психологически заболявания; да влизат в конфликт със закона; да имат проблеми с ученето; да имат влошено психологическо и физическо развитие. В световен мащаб, икономическите загуби от последиците, настъпващи вследствие насилето над децата се изчисляват на 3 до 8% от световния брутен вътрешен продукт.
В България статистиката за случаите на насилие над деца е разпокъсана и непълна. Липсва обща картина, която да даде реална представа за случващото се и за пълния мащаб на проблема. На националната телефонна линия за децата, поддържана от Асоциация „Анимус“и ДАЗД, са получени 11 000 обаждания от деца през миналата година. 700 от тях са за случаи на насилие.
Според официалната статистика, държавните органи за закрила на детето всяка година идентифицират и работят по приблизително 1 800 случая на насилие над деца. Проучванията показват още, че много случаи на насилие остават скрити.
Според данните 95% от децата – насилници са били обект на насилие, 80% от злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също са малтретирани, 95% от проституиращите в детството са били сексуално насилвани, а 78% от настанените в затвора са преживявали в детството си някаква форма на насилие. Тази статистика потвърждава извода, че насилието поражда насилие. Преживяното насилие в детството влияе на поведението на човека по-късно.
Важно е родителите да знаят, че ангажиментите за здравето и бита на детето са само част от грижата за него, единодушни са експертите в областта на детската психология и възпитание. Нужно е да има общуване в семейството и детето спокойно да споделя, защото формите на насилие не са само физически, а и психически, сексуални, емоционални. Детето възпроизвежда семейния модел и ако у дома има насилие, то също ще насилва. Нужно е в процеса на възпитание на детето активно да участват семейството, училището и всички останали от неговата среда.
Според Национална мрежа за децата  разговорът за децата и детството без насилие е разговор за бъдещето на страната ни и инвестирането в млади хора, които имат собствено мнение, вярват в собствените си възможности, имат знания за своите права и отговорности пред общността, мечтаят и си поставят високи цели и се учат как да намират решения на предизвикателствата пред тях, да правят избори и да понасят последствията от тях.
Затова през септември беше създадено мащабно обединение срещу насилието над деца – „Детство без насилие“ с координатор Национална мрежа за децата. Деветнадесет граждански организации и eксперти, работещи от години за предотвратяване насилието над деца и неговите последици, се обединиха за общи действия, провокирани от липсата на напредък в държавните политики и практики, липсата на споделено разбиране в обществото и задълбочаването на проблема през последните години. Членовете на Обединение „Детство без насилие“ си поставят за цел Обединението да се превърне в мащабна платформа, включваща представители на всички сфери на обществото – граждански организации, родители и граждани, институции, бизнес, медии, която работи за установяване на нулева търпимост към насилието над деца.
Платформата предвижда застъпническа работа с институциите за промяна на законодателството и осигуряване на устойчиви публични услуги и мерки за защита на децата от насилие, провеждане на проучвания, разработване на инструменти за разпознаване и сигнализиране за деца в риск, които да се ползват от различните специалисти, като социални работници, учители, лекари и здравни работници, полицаи и др. Обединението си поставя за цел също да помага на родителите и професионалистите, работещи с деца, като ги подкрепя да бъдат най-добрите родители и професионалисти, които могат да бъдат, чрез специално разработени за целта програми и тренинги и чрез развитие на ресурсната платформа endviolence.bg, която съдържа полезна информация за предотвратяване, разпознаване и преодоляване на последиците от насилието и за съществуващите услуги в страната. През следващата година „Детство без насилие“предвижда провеждането на широка информационна кампания за подобряване разбирането за насилието над деца и неговите последици, както за децата, така и за обществото като цяло.

Източник: http://nmd.bg/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BD/?fbclid=IwAR2Jif75rON90jN0heV7JN6_hXmE7Fh2R0MOwcXfs75n6Rzq6rVOe3oGUH8

logo pic new

stop

pic7

bezpl telefon

da razviem

Посетители на сайта

731624
Днес
Вчера
Тази седмица
Миналата седмица
Този месец
Миналият месец
Всички
212
510
3585
724518
12017
34759
731624

Вашият IP адрес: 54.161.118.57
2019-07-22 08:19