Новини

stzagora

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

При хората, които изпитват чувство на благодарност, се забелязват тенденции да са по-щастливи, по-здрави и да се справят по-добре със стреса. Психолози от Националния Университет в Сингапур (НУС) провеждат изследване сред злоупотребяващите с наркотици мъже и откриват, че наличието на признателна нагласа се свързва с по-малка употреба на наркотици. Признателните злоупотребяващи, в частност, по-рядко употребяват наркотици  и е по-вероятно да използват позитивни стратегии за справяне – такива като предприемане на действие по отношение на проблемите им или разглеждане на позитивните аспекти на ситуацията като начин за справяне със стреса и проблемите в живота им.


Тези открития, за които първо се съобщава в списанието „Употреба на вещества и злоупотреба“, могат да бъдат използвани за разработването на политики и интервенции, така че хората да бъдат подпомогнати да се справят по-добре с проблемите си с наркотиците.
Управляване на наркотичната зависимост чрез позитивни емоции
Употребата на наркотици си остава сериозен проблем в целия свят. Според Световния доклад за наркотиците през 2017 от Офиса на Обединените Нации за наркотици и престъпления, през 2015, около четвърт милиард души употребяват наркотици. Сред тях, около 29. 5 милиона души (или около 0.6 процента от световната популация на пълнолетни лица) са били въвлечени в проблематична употреба или са страдали от разстройства, свързани с употребата на наркотици. Само през 2016 в Сингапур например са били арестувани 3245 души за употребата на наркотици – от тях 41 % са били на възраст под 30 години.
Проучванията показва, че употребата на вещества е начинът за справяне, който хората усвояват за да намалят стреса и последиците от предизвикателствата, с които се сблъскват - най-вече, когато вярват, че други начини за справяне са невъзможни или неефективни. Настоящите интервенции в програмите за наркотиците включват методи като поведенческата терапия и консултиране.
През последните години, изследователските открития показват, че благодарността - като емоция, която включва отразяването и оценяването на позитивните аспекти от живота - е от полза както за физическото, така и за психическото благополучие. Следователно прилагането на интервенциите за признателност и търсенето на положителните страни във всяка ситуация в полза на злоупотребяващите с наркотици звучи обещаващо.
Признателните злоупотребяващи имат по-малко тежка употреба на наркотици
Между Април 2014 и Ноември 2015 професор  Eddie Tong  и докторантът Leung Chi Ching (и двамата от Департамента по Психология  към Факултета  по изкуствата и социалните науки в Националния университет в Сингапур) изследват 105 мъже – фокусът е върху тяхната употреба на наркотици  и нивата на благодарна диспозиция. Тази черта може да се обобщи като тенденцията да се забелязват, както и да се оценяват позитивните аспекти от живота и това често е свързвано с по-голямо субективно благополучие. 
„Като психолог към Сингапурските пенитенциарни служби, аз работя със злоупотребяващи с наркотици  и виждам щетите, които наркотиците  нанасят  както на тях, така и на семействата им. Понастоящем е направено много за злоупотребяващите с наркотици и аз се надявам да използвам психологическите проучвания, за да открия повече начини да помагам на тези индивиди. Тъй като е доказано, че позитивните емоции подобряват качеството на живот, бих искал да разбера как могъща емоция като благодарността може да помогне на злоупотребяващите с наркотици  да се справят по-добре с техните предизвикателства и евентуално да намалят или елиминират техните зависимости“, казва г-ца Leung.
Изследователите от Националния университет в Сингапур откриват, че злоупотребяващите с наркотици имат не толкова тежка употреба, когато ги сравняват с тези, които имат по-малко благодарствена нагласа.  Те също така откриват , че злоупотребяващите с наркотици, които имат по-голяма диспозиция към благодарност , е по-вероятно да имат действащ и конструктивен подход  за справяне с проблемите си, като разчитат по-малко на отричането като защитен механизъм. Важно е да се подчертае, че тези открития само маркират корелацията между благодарността и степента на употреба на наркотици като не обяснява как те обикновено са свързани. Авторите на изследването също  подчертават, че са необходими повече изследвания, с по-големи извадки от участници, за да се валидизират тези резултати в бъдеще. Докато тяхното изследване включва само злоупотребяващи мъже, поради малкия номер  злоупотребяващи жени, изследователите от НУС отчитат, че може да бъде ценно да се изследва дали връзката между благодарността и употребата на наркотици  е също така приложима при жените, които злоупотребяват.
Техните настоящи открития предполагат, че използването на интервенции за повишаване на благодарността може да бъде ефективен метод  за това, злоупотребяващите с наркотици да развият по-добри стратегии за справяне, които могат да им помагат в тяхната рехабилитация. Един тестван метод  е да се окуражат злоупотребяващите с наркотици да си водят дневник, в който всеки ден да вписват нещата, за които се чувстват благодарни през деня. Такава интервенция е лесно да бъде приложена и може да подпомага  съществуващите терапии  за справяне с наркотичната зависимост.
За по-нататъшното разбиране на влиянието на благодарността върху злоупотребата с наркотици, изследователите от НУС, ще проучат дали благодарността води до реално намаляване  на консумирането на наркотици  през времето чрез наблюдаване на това, дали благодарността редуцира вероятността злоупотребяващите с наркотици да се върнат към употребата на наркотици.

Източник: http://www.drugsinfo-bg.org/aktualno/spored-izsledvane-blagodarnostta-se-svarzva-s-po-malka-upotreba-na-narkotitsi/

logo pic new

stop

pic7

bezpl telefon

da razviem

Посетители на сайта

731643
Днес
Вчера
Тази седмица
Миналата седмица
Този месец
Миналият месец
Всички
231
510
3604
724518
12036
34759
731643

Вашият IP адрес: 54.161.118.57
2019-07-22 08:31