За общински съвет по наркотични вещества

stzagora

 

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ - СТАРА ЗАГОРА 

Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) е създаден с Решение № 459 от 21.05.2009 г. Правилникът на ОбСНВ, с който се урежда неговата организация и дейност, е приет от Общинския съвет с Решение № 459 от 21.05.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 1174 от 26.05.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 174 от 26.04.2012 г. , изм. и доп. с Решение № 996 от 29 юни 2017 г.

ОбСНВ е консултативен орган към Община Стара Загора и осъществява дейността си по чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, чл. 15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (МСМА). Чрез своя председател ОбСНВ ръководи и контролира дейността на Превантивно-информационния център по зависимости.

Като колективен орган, призван да определя политиките по превенция на употребата на психоактивни вещества (ПАВ), ОбСНВ се състои от председател, секретар и членове. Председател на ОбСНВ е ръководителят на ПИЦ по зависимости (Решение № 996 от 29.06.2017 г.) Той ръководи, организира и контролира работата на Превантивно-информационния център (ПИЦ). Всички действия на председателя се координират от зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ (Решение № 996 от 29.06.2017 г.). Председателят определя секретаря на ОбСНВ.

Членове на ОбСНВ са ръководителите или представители на институции, организации, общински структури, които работят за намаляване на търсенето и предлагането на ПАВ, както следва:

 1. Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности;
 2. Началник отдел „Образование, младежки дейности и спорт”
 3. Началник отдел „Опазване на обществения ред”
 4. Секретар на МКБППМН;
 5. Директор на Младежкия дом;
 6. Директор на ПИЦ по зависимости;
 7. Председател на ПК по социална политика към ОбС– Стара Загора;
 8. Председател на ПК по наука, образование и защита на правата и интересите на децата и младежите към ОбС– Стара Загора;
 9. Председател на ПК по здравеопазване и екология към ОбС– Стара Загора;
 10. Председател на ПК спорт, туризъм и младежки дейности към ОбС– Стара Загора;
 11. Представител на РИО – Стара Загора;
 12. Представител на Окръжна прокуратура – Стара Загора;
 13. Представител на Окръжен съд – Стара Загора;
 14. Представители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора;
 15. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора;
 16. Представител на Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора;
 17. Представител на отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора
 18. Представител на Областен съвет на БЧК – Стара Загора;
 19. Представител на Областна дирекция на МВР – Стара Загора;
 20. Представител на МБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” – Стара Загора;
 21. Представител на Медицински колеж към Тракийския университет –Стара Загора;
 22. Представител на Държавна психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов” – Раднево;
 23. Представител на „ОДПЗС – Стара Загора“ ЕООД;
 24. Представител на Затвора;
 25. Представител на Колеж за охрана и сигурност – Стара Загора;
 26. Представител на Старозагорска митрополия;
 27. Представител на Областна пробационна служба – Стара Загора.

Забележка: Институциите, организациите, общинските структури, влизащи в състава на Общинския съвет по наркотични вещества, са посочени по-горе съобразно редакция на Правилника за организацията и дейността на ОбСНВ /Решение № 1174 от 26.05.2011 г./.

logo pic new

stop

Drugs2

pic7

vaprosnik

da razviem

Посетители на сайта

2392340
Днес
Вчера
Тази седмица
Миналата седмица
Този месец
Миналият месец
Всички
107
528
635
2387224
1345
26401
2392340

Вашият IP адрес: 44.192.254.173
2023-10-03 03:49